دو رنگ مشکی / قرمز تحریر 70 گرمی الوان 60 گرمی ایرانی