خدمات رایگان

ارسال رایگان از چاپخانه به باربری 

مجتمع چاپ متین جهت تسریع در خدمت رسانی و رفاه حال همکارانی که از شهرستان سفارش می دهند ، فرم های آماده شده را  از چاپخانه تا باربری به صورت رایگان  ارسال می نماید و هیچگونه هزینه ای به عنوان پیش کرایه از این مشتریان دریافت نمی نماید

تلفن : 56469058  ـ 021 و یا به شماره تلگرام 09356047040 پیام دهید.